Розписка про ознайомлення з посадовою інструкцією, правилами внутрішнього розпорядку, інструкцією з охорони праці

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

співробітника ТОВ “Файні коні”

Я, ________________________________________________________, при прийомі на роботу, ознайомлений (-а) з Правилами внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Файні коні», своєю посадовою інструкцією, інструкцією з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги при настанні нещасного випадку, умовами матеріальної відповідальності, і як співпрацівник ТОВ «Файні коні» у період трудових відносин з Товариством зобов`язуюся їх дотримуватися.

Дане зобов’язання підписане в 2-х примірниках: один для Товариства, інший для Співробітника.

 

 

“____” _______ 20__ р.                                  ______________     ________________

 

(підпис)             (ініціали, прізвище)

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Інше »
10 044 переглядів
1 комментарий

Comments are closed.