Оцінка для цілей МСФЗ

Багато українських компаній виходять сьогодні на міжнародний ринок, укладаючи договори з іноземними партнерами, тому їм необхідно інтегруватися і в закордонний фінансовий сектор. У зв’язку з цим потрібна і загальна звітність, завдяки якій буде вибудовуватися діалог з інвесторами, організаціями та клієнтами, які працюють в інших країнах. Для цього необхідний перехід на міжнародні стандарти звітності, при якому основним завданням є оцінка для цілей МСФЗ незалежним експертом реальної вартості всіх активів компанії. Причому, це головна умова прозорості діяльності будь-якої організації чи підприємства.

Оцінка для цілей МСФЗ в Україні

При первинному складанні звітності для МСФЗ незалежний оцінювач визначає ринкову вартість усіх основних засобів і відображає реальний фінансовий стан і стан майна компанії. При цьому оцінюються не тільки основні засоби, але і нерухоме майно (в тому числі недобудоване), а в окремих випадках і нематеріальні активи.

Головна особливість в оцінці для МСФЗ – це визначення «fair value», тобто справедливої ​​вартості, за якою відображаються всі активи та зобов’язання підприємства при складанні фінансової та бухгалтерської звітності. В принципі, це ринкова ціна, за якою об’єкт оцінки може бути реалізований на відкритих торгах в конкурентній боротьбі і у відповідні строки експозиції. Однак, визначення справедливої ​​вартості для МСФЗ має свої особливості.

На відміну від стандартів українського бухобліку, в нормативах МСФЗ зазначено, що в визначення справедливої ​​вартості необхідно включати дисконтування майбутніх грошових потоків. Щоб адекватно і правильно оцінити активи та пасиви компанії, дуже важливо вибрати відповідну ставку дисконту, оцінити можливі ризики та строго дотримуватися техніки дисконтування, яка прийнята міжнародною спільнотою.

В нормативах МСФЗ передбачена оцінка інвестиційної нерухомості (investment property). Керівник компанії має право сам вибрати методику оцінки цього виду активів. Але якщо він вибере облік інвестиційної нерухомості за собівартістю (в яку входить ціна, по якій був куплений об’єкт, і всі наступні витрати на нього), то визначення ринкової вартості доведеться здійснювати перед кожною звітною датою. Це закріплено в українському законодавстві про стандарти бухобліку, які були затверджені в наказі Мінфіну №92 від 27.04.2000г. Тому практично всі керівники компаній, незалежно від того, чи буде це велике промислове підприємство або провідна стоматологія, популярний кінокоучинг, банківська установа або будь-яке інше підприємство, вибирають облік нерухомості за ринковою ціною і запрошують для визначення вартості незалежних експертів-оцінювачів.

Хто виконує оцінку для МСФЗ в 2020 році

Як відзначають експерти “Європейського центру консалтигу та оцінки”, щоб привести бухгалтерську звітність до нормативів МСФЗ, використовується в основному дві методики:

  • адаптується вже наявна звітність. Здійснюється заміна існуючої інформації та коригуються статті, які були підготовлені за українськими стандартами бухобліку. Всі активи, грошові кошти і зобов’язання доводяться до тієї величини, яка необхідна для відображення в міжнародній звітності. Для цього проводять оціночні роботи, коригування та додаткові бухгалтерські проводки.
  • Ведуть паралельно відразу два обліки: за стандартами українського законодавства і за МСФЗ. Цей метод вимагає подвійних витрат часу і коштів, однак він більш зручний і законний з точки зору і українських, і міжнародних норм ведення бухгалтерії, обліку та звітності.

Впровадження МСФЗ – це головна умова для тих компаній, які починають довгострокову співпрацю з іноземними партнерами, і тих, хто потребують кредитування під невеликі відсотки. Підприємства, які хочуть підвищити ефективність управління та свою діяльність, отримувати достовірну і реальну інформацію про фінансовий стан та вартість активів, звертаються в оціночну фірму і впроваджують МСФЗ.

При виборі компанії-оцінювача необхідно дізнатися про наявність у неї досвіду роботи з нормативами МСФЗ і оцінкою, яку приймають міжнародні аудитори, що здійснюють свою діяльність на території України.

Результатом співпраці оціночної компанії та підприємства є зниження витрат, отримання реальних даних про майно та активи, що дозволить адекватно оцінити ефективність від діяльності та планування і знизити витрати на складання звітності.

Джерело: офіційний сайт оціночної компанії www.pkf.in.ua

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
1 035 переглядів