Що робити при отриманні запиту з Податкової інспекції

У випадку отримання від ДПА письмового запиту про надання документів або інформації, суб’єкту господарювання необхідно:

1.Уважно вивчити отриманий запит.

2.Пересвідчитися, що у запиті проставлені його номер та дата.

3.Звернути увагу на наявність підпису і печатки на документі.

4.Звернути увагу на наявність або відсутність проставлених від руки прийменника “за” або косої риски перед найменуванням посади особи, що підписала документ.

5.Звернути увагу на:

– перелік нормативно-правових актів, наведених як юридичне обґрунтування вимог запиту;

– наведені підстави для надіслання запиту;

– опис інформації, що запитується;

– перелік документів, що підтверджують цю інформацію (в разі потреби).

6.Відкрити в першоджерелі кожну із вказаних у запиті норм і перевірити, чи стосується вона суті запиту.

7.Зробити правовий аналіз кожної вказаної в запиті норми й указати на помилковість або некоректність її наведення у конкретному випадку витребування оригіналів або копій документів.

8.Написати і надіслати відповідь з урахуванням всіх перелічених вище пунктів. Обов’язково вказати номер та дату запиту, на який надається відповідь. У заключній частині виразити готовність до співпраці, якщо вимоги запиту будуть відповідати чинному в Україні законодавству.

Отже:

Зразок запиту

Як правило, запити контролюючих і правоохоронних органів структуровані таким чином.

  1. Вступна (описова) частина.
  2. Нормативне обґрунтування вимог (часто некоректне або помилкове).
  3. Формулювання суті вимог.
  4. Загрози (санкції) за невиконання вимог запиту (як правило, не відповідають дійсності).
  5. Преамбула “Уважно вивчивши.., вимушені повідомити наступне”.
  6. Аналітична частина. Проводиться послідовний аналіз посилань на всі вказані в запиті нормативно-правові акти з подальшим висновком про те, що до даного випадку вони стосунку не мають, вжиті неправильно або недоречно. Проставлення акцентів на невиконаних вимогах чинного законодавства. За бажання роз’яснюється, в яких випадках вимоги запиту були б правомірними і були б задоволені.
  7. Формулювання висновку про те, що вказані в запиті вимоги не відповідають чинному законодавству, а тому не можуть підлягати виконанню.
  8. Ввічливе нагадування про те, що органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України).
  9. Ввічливе прощання.

Зразок відповіді

У разі коли запит складено з порушенням вимог, зокрема визначених у пункті 5 цього матеріалу, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит (п. 73.3 ст. 73 ПКУ, п. 16 Порядку, затвердженого Постановою КМУ N 1245).

Якщо керівництвом підприємства (виходячи з конкретних обставин) видача інформації і копій документів визнана доцільною, то запит може бути добровільно задоволений.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
2 686 переглядів