Створення та розвиток Міжнародної організації праці

Міжнародна організація праці (Далі за текстом — МОП) як спеціалізована міжнародна інституція на сьогодні є найбільш успішною та дієвою структурою, що ефективно виконує свій мандат. Діяльність цієї міжнародної установи вказує на невимовне прагнення до вдосконалення правового регулювання трудових відносин, а також впровадження результативних оновлень у трудовій сфері суспільства. Тому досить цікавими постають питання утворення, становлення та розвитку цієї організації, які змушують поглянути на МОП крізь призму історичної ретроспективи.

Універсальна за своїм характером, МОП була породжена на соціальному ґрунті Європи та Північної Америки XIX ст. у результаті міркувань морального та економічного плану з приводу людських витрат промислової революції.

Засновники МОП висували вагомі аргументи щодо створення такої універсальної установи. Зокрема, необхідність створення МОП визначалася такими причинами:

  1. Політична. Приводом для створення МОП слугували революції в Росії і інших європейських країнах. Із метою розв’язання суперечностей, що виникали в суспільстві, організатори МОП вирішили створити міжнародну організацію, яка буде покликана всесвітньо сприяти соціальному прогресу, встановленню і підтриманню соціального миру між різними шарами суспільства.
  2. Соціальна. Обумовлена тим, що в часи зародження МОП умови праці й життя трудящих були важкими та неприйнятними для існування. Працівники зазнавали тяжкої експлуатації, а їх соціальний захист був практично відсутній.
  3. Економічна. Прагнення окремих країн до покращення становища трудящих викликало підвищення витрат, ріст собівартості продукції, що ускладнювало конкурентну боротьбу і вимагало рішення соціальних проблем у більшості країн.

Під впливом суспільних об’єднань, особливо активних у Франції, Німеччині і Швейцарії ідея введення міжнародного трудового законодавства поширилась в політичних, релігійних, наукових і економічних колах. Найбільш значним підсумком цього інтелектуального руху стало створення в 1901 р. у Базі Міжнародної асоціації правового захисту трудящих. У 1905-1906 р. Швейцарія скликала в Берні дипломатичні конференції, що завершилися прийняттям перших двох міжнародних трудових конвенцій: однієї – про регулювання нічної праці жінок, а іншої – про припинення використання білого фосфору у виробництві сірників.

Акт про заснування МОП був розроблений Комісією з міжнародного трудового законодавства, створеною Паризькою мирною конференцією у 1919 році. Статут нової міжнародної організації був підписаний одночасно з договором 28 червня 1919 року. Ця дата й визнана днем створення МОП.

Створена для вироблення міжнародних трудових норм і контролю за їхнім застосуванням, МОП у перші 40 років існування направляла основну частину своїх зусиль на виконання цієї головної задачі. Протягом 20-літнього періоду – з 1919 р. по 1939 р. – було прийнято 67 Конвенцій і 66 Рекомендацій. Спочатку норми торкалися, в основному, умов праці: перша конвенція 1919 р. регламентувала робочий час, установивши тривалість робочого дня у розмірі восьми годин, а тижня – 48 годин. У 1926 р. було прийнято важливе нововведення – Міжнародна конференція праці створила механізм контролю за застосуванням норм, що існує і понині. Був утворений Комітет експертів, що складається з незалежних юристів. Він аналізував доповіді урядів про дотримання ратифікованих ними Конвенцій.

У 1944 році делегати Міжнародної конференції праці ухвалили Філадельфійську Декларацію. Вона стала додатком до Статуту і до нині є хартією цілей та завдань МОП. Декларація проголошує такі принципи: праця не є товаром; свобода слова та свобода об’єднання – необхідна умова постійного прогресу; бідність у будь-якому місці є загрозою для загального добробуту; люди, незалежно від раси, віри або статі, мають право на матеріальний добробут і духовний розвиток в умовах свободи та гідності, економічної стабільності та рівних можливостей.

Конвенції, прийняті після Другої світової війни, стосувалися важливих проблем прав людини (воля обєднання, усунення примусової праці і дискримінації, а також ряду технічних проблем у сфері праці). У 1948 р. була схвалена головна конвенція (№87) про волю обєднання. Вона і зараз продовжує значно впливати на світ праці. У 1969 р. МОП з нагоди своєї 50-ї річниці була визнана гідною Нобелівської премії світу. На церемонії надання престижної нагороди голова Комітету з Нобелівських премій заявив, що МОП, одне з деяких створінь людства, яким воно може пишатися, адже дана організація вплинула на законодавство всіх країн.

На даний час діяльність МОП спрямована на підтримку демократії і соціального діалогу, боротьбу з бідністю і безробіттям та заборону дитячої праці.

автор: Соломія Вандьо

Друкувати Юридичний помічник » Прес-релізи та інші матеріали »
2 166 переглядів