Акт обстеження дачної земельної ділянки

 А К Т

обстеження земельної ділянки

“___” ________________ 20 ___ р.

 

  №  __________

Нами ______________________________________________

(посади, прізвища, ім’я та по батькові осіб, що проводили обстеження)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

________________________________________________________________________________

у присутності/відсутності  ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові користувача земельної ділянки)

 

Проведено обстеження земельної ділянки, яка знаходиться на території кооперативного садівничого товариства «Рябий пес»  в с.Задуп’я Гірськолижнього району Львівської області , яка надана в користування члену кооперативу __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові користувача земельної ділянки)

 

Обстеження земельної ділянки проведено у зв’язку із необхідністю:  ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Загальна площа земельної ділянки _____________ га;

Площа, на якій вчинено правопорушення (чи яку необхідно обстежити)  __________ га;

Цільове призначення: для ведення садівництва;

 

Результати обстеження земельної ділянки:

 ________________________________________________________________________________

(зазначити результати обстеження земельної ділянки, у тому числі наявність на земельній ділянці

________________________________________________________________________________

збудованих або встановлених об’єктів та споруд, плодоягідних та інших багаторічних насаджень, бур’янів,

________________________________________________________________________________

шкідників, стан ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)  земельної ділянки )

________________________________________________________________________________

План – схема земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи осіб, які склали акт:

______________________________________ підпис __________________ дата _________

(прізвище та ініціали)

____________________________________________________ підпис ___________________ дата _________

 

____________________________________________________ підпис ___________________ дата _________

 

Підписи осіб, які були присутні при перевірці:

 

 ____________________________________________________________________ підпис ____________________

(прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________ підпис ____________________

 

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
4 028 переглядів