Причини відключення електроенергії фізичним особам-підприємцям та юридичним особам

Постачання електроенергії фізичним особам-підприємцям та юридичним особам припиняється у наступних випадках:
1). У   разі   звільнення   займаного   приміщення  та/або остаточного  припинення користування електричною енергією споживач зобов’язаний  повідомити  постачальника  електричної енергії та (у разі    наявності   відповідного   договору)   електропередавальну організацію  або  основного споживача не пізніше ніж за 20 робочих днів  до  дня  звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування  електричною енергією та надати заяву щодо розірвання договору,  і  в  цей  самий  термін  здійснити  сплату  всіх видів платежів,  передбачених  відповідними  договорами,  до  заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування  електричною  енергією включно.
2). У разі  відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача  або  договору  на  обслуговування  електроустановок (на виконання  припису  представника  відповідного  органу  виконавчої влади);
3). Недопущення  до  електроустановок   споживача,   пристроїв релейного   захисту,   автоматики   і  зв’язку,  які  забезпечують регулювання навантаження  в  енергосистемі,  та/або  розрахункових засобів  обліку  електричної  енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або електропередавальної  організації, на яких покладено згідно з законодавством України та/або договором відповідні обов’язки;
4). Несплати рахунків, відповідно до умов договорів, наявність яких  передбачена цими Правилами;
6). Несплати  за  недовраховану електричну енергію,  визначену відповідно  до  законодавства;
7). Невиконання  припису  представника   відповідного   органу виконавчої влади;
8). Невиконання   обґрунтованих   вимог   електропередавальної організації  (постачальника  електричної  енергії) щодо приведення розрахункового   обліку  в  технічний  стан  відповідно  до  вимог нормативних  документів;
9). Закінчення терміну дії,  розірвання  або  неукладення  між суб’єктами  господарювання  договорів,  наявність яких передбачена  Правилами;
10). Порушення   споживачем   під   час   виконання  робіт  або провадження іншої  діяльності  поблизу  електричних  мереж  Правил охорони електричних  мереж  унаслідок незабезпечення збереження   електричних   мереж,   створення   неналежних    умов експлуатації   зазначених   електричних   мереж,  створення  умов, наслідком  яких  можуть   стати   нещасні   випадки   від   впливу електричного  струму.  Відключенню  підлягають електроустановки та струмоприймачі    споживача,    для    електрозабезпечення    яких використовуються   електричні   мережі,   щодо   яких   споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж.      Попередження про припинення повністю або частково  постачання електричної  енергії   оформляється   після   встановлення   факту наявності  підстав  для вчинення вказаних дій та надається окремим письмовим повідомленням,  у якому зазначаються  підстава,  дата  і час,   з   якого  електропостачання  буде  повністю  або  частково припинено.
11) .У разі самовільного підключення.
12). Збільшення  величини  приєднаної  потужності понад  величину,  визначену  умовами  договору  та/або  проектними рішеннями,
13). Приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами обліку,
14).  Зниження  показників  якості  електричної  енергії з вини споживача  до  величин,  які  порушують  нормальне  функціонування електроустановок   електропередавальної   організації   та   інших споживачів

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 727 переглядів