Що таке платіжна система України?

Основоположні  засади роботи платіжних систем в Україні регулюються Законами України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про поштовий зв’язок”, іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Згідно ст. 7 ЗУ “Про Національний банк України” Національний банк регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних систем. Законодавство України передбачає діяльність в Україні внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем.

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.

Діяльність платіжної системи має відповідати вимогам законодавства України.

Згідно ст. 9 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
3 204 переглядів