Що таке пожежно-технічна експертиза

Предметом пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень є фактичні дані про обставини, що передували пожежі; технічна характеристика об’єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі; сліди термічних ушкоджень; дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об’єкта, і осіб, які брали участь у гасінні пожежі; інформація про пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби підпалу; дані, одержані експертизами інших видів, а також фактичні дані, що встановлюються експертом пожежно-техніком на базі наукових та технічних спеціальних знань в галузі пожежної справи.

Об’єктами пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень є місце пожежі зі слідами термічного впливу та продуктів горіння. До об’єктів пожежно-технічної експертизи також можуть належати обгорілі й звуглілі спалимі і важкоспалимі конструкції будинків і споруджень, а також залишки згорілих чи частково обгорілих предметів; електроустаткування і електроприлади; різні технічні спорудження і технологічне устаткування; опалювальні й нагрівальні прилади; предмети зі слідами легкозаймистих чи пальних рідин; речовини й матеріали, здатні займатися й самозайматися; знаряддя підпалу або їхні залишки; протипожежна техніка й вогнегасні засоби і т.д.

Пожежно-технічну експертизу (ПТЕ) відносять до класу інженерно-технічних експертиз і виконують з метою обґрунтування явищ пожеж та виявлення фактичних даних, що мають значення для встановлення причин, які їх обумовили. Установлення причини виникнення пожежі є одним із ключових завдань у розслідуванні кримінальних та цивільних справ цієї категорії, а також при розгляді їх у судах, оскільки ці обставини можуть бути певним чином пов’язані з пожежами, що трапляються внаслідок діяння людей або проявів природних явищ.

Перелік питань, які як правило ставлять перед експертами:

 •  де знаходився осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 • якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 • яка причина виникнення пожежі?
 • чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
 • який час тривала пожежа?
 • чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
 • чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
 • чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
 • яка температура самоспалахування даної речовини (матеріалу)?
 • яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
 • чи не є причиною виникнення пожежі аварійні явища в електричній мережі (коротке замикання, перевантаження тощо)?
 • що було первинним: пожежа чи вибух?
 • з якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій?
 • чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
 • де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
 • яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
 • який механізм виникнення пожежі?
 • які обставини події пожежі зумовили її наслідки?
 • якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?
Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
1 982 переглядів