Суть національної поліції України

Розбудову України як правової держави важко уявити без належного забезпечення правопорядку, законності та захисту громадян. Саме ці надважливі функції покладені на такий орган влади як Національна поліція. На сьогодні зазначена правоохоронна структура пройшла вирішальний етап реформування та постала саме як демократична, а не репресивна.

02.07.2015 року був прийнятий новий Закон України «Про національну поліцію» відповідно до якого Національна поліція України (далі – поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Вдаючись у історичну ретроспективу, варто зазначити, що поліція виникла ще в античні часи та відзначилася як справедливий і мужній захисник громадян міст-полісів. В Україні вперше таку силову структуру було створено у 1785 р. у Львові під назвою поліцейська дирекція. В цей час кожне місто поділялося на поліцейські дільниці та квартали. Існування сучасної української поліції пов’язане із перебігом Революції Гідності та реформуванням суспільного ладу. Так, навесні 2014 року серед експертів почалися розмови стосовно проведення реформ у силовому блоці, а 4 серпня 2015 року Президент України підписав закон «Про національну поліцію».

Сьогодні перед поліцією поставлені такі основні завдання: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидія злочинності; 4) надання, в межах вище зазначеного Закону, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Систему Національної поліції становлять центральний орган управління поліцією та територіальні органи поліції. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. Так, у складі поліції функціонують такі підрозділи: 1) кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 3) органи досудового розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна поліція; 6) поліція особливого призначення. У даній системі можуть утворюватися науково-дослідні установи та установи забезпечення.

У законодавстві зазначено, що загальна чисельність поліції, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, до 1 січня 2018 року не може перевищувати 140 тисяч осіб. Відповідно до відомостей зазначених на офіційному сайті Національної поліції України штатна чисельність поліції, що утримується за рахунок Державного бюджету становить 130 тис. од., у тому числі поліцейських 119 тис. од.

Щодо поліцейських, то ними є громадяни України, які  склали Присягу поліцейського, проходять службу на відповідних посадах у поліції і яким присвоєно спеціальне звання поліції. Поліцейським видається службове посвідчення і спеціальний жетон.

Нова Національна поліція суттєво відрізняється від своєї попередниці. Так, у поліції вперше з’явився такий пункт, як “репутація”, оцінка діяльності працівників. Нові молоді люди зацікавлені, насамперед, повернути довіру громадян до правоохоронних органів. В новій поліції особовий склад може висловлювати свої думки щодо вдосконалення органу, пропонувати, змінювати, впливати. Сьогодні діяльність органів влади орієнтована на громаду. Частина повноважень віддається населенню: моніторинг ситуації у місті, комунікація, тренінги. За даними різних джерел в 2016 році рівень довіри населення України до поліції становив від 40 % до 55 %.

avtor: Solomia Vandyo

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 196 переглядів