Як влаштувати дитину в дитячий садочок та школу?

Кожна дитина в Україні має право на безоплатну освіту в державних і комунальних навчальних закладах. Це право гарантоване Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту».

Обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні є дошкільна освіта.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ) здійснюється керівником такого закладу, протягом календарного року, на підставі:

1.      заяви батьків чи осіб, які їх замінюють;

2.      медичної довідки про стан здоров’я дитини;

3.      довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, (необхідно пам’ятати, що така довідка дійсна 3 дні);

4.      свідоцтва про народження дитини.

Для прийому в спеціалізовані ДНЗ або групи компенсуючого типу необхідно додатково подати:

1.      висновок психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК), районного лікувально-профілактичного закладу, чи туберкульозного диспансеру;

2.      направлення районного управління освіти;

3.      довідку про щеплення;

4.      висновок сурдолога для дітей з недорозвитком мовлення.

Під час прийому дитини до ДНЗ, керівник закладу зобов’язаний ознайомити батьків чи осіб, що їх замінюють, із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують діяльність закладу.

Групи у дитячих садках комплектуються за віковими, сімейними та родинними ознаками.

Наповнюваність груп у ДНЗ становить:

–         для дітей віком до 1 року- до 10 осіб;

–         для дітей віком від 1 до 3 років- до 15 осіб;

–         для дітей віком від 3 до 6 (7) років- до 20 осіб;

–         різновікові- до 15 осіб;

–         з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей- до 10 осіб;

–         в оздоровчий період- до 15 осіб.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп може здійснюватися лише вкінці навчального року (квітень- травень). Навчальний рік у ДНЗ розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Період з 1 червня по 31 серпня є оздоровчим.

У разі хвороби дитини, карантину, санаторно-курортного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів), за дитиною зберігається місце в ДНЗ державної та комунальної форм власності.

Відрахування дитини з ДНЗ державної та комунальної форми власності може відбутись:

1.      за заявою батьків або осіб, які їх замінюють;

2.      на основі мед.висновку про стан здоров’я, що виключає можливість подальшого перебування дитини у ДНЗ;

3.      при несплаті без поважних причин батьками чи особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Керівництво ДНЗ зобов’язане письмово повідомити батьків чи осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з ДНЗ не менш як за 10 календарних днів.

Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від графіку роботи закладу та часу перебування в ньому дітей.

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному ДНЗ у розмірі, що не перевищує 50 % (у міській місцевості) та 30 % (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму, та у санаторних ДНЗ для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу.

У ДНЗ в безкоштовному порядку здійснюється медичне обслуговування дітей медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Наступною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні є шкільна освіта.

Законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», визначено, що прийом до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу (далі – ЗНЗ) розпочинається, як правило, з 6 річного віку. Прийом до 1-го класу кожного навчального року починається з 1 квітня поточного року.

Відповідно до наказу Мін. освіти і науки України від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», для зарахування майбутніх учнів до ЗНЗ батьки подають 3 документи:

  1. заяву на ім’я директора ЗНЗ;
  2. мед.довідку встановленого зразка;
  3. копію свідоцтва про народження дитини.

Отже, таким чином, окрім вищевказаних документів, для зарахування майбутніх учнів, ніхто не має права вимагати додаткових даних та документів, в т.ч. таких як: довідка з місця праці батьків, довідка з місця проживання, довідка про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини (необхідність проходження тестування, «екзаменування») та її готовність до навчання в школі.

Наповнюваність класів ЗНЗ не повинна перевищувати 30 учнів.

У ЗНЗ, розташованих у селах (селищах), кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше як 5 осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.

Відповідно до Інструкції «Про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, прийом дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованих навчальних закладів (гімназій, ліцеїв) здійснюється на конкурсній основі, у формі співбесіди із дитиною, в присутності її батьків чи осіб, які їх замінюють. Співбесіда з дитиною повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє пед.комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освіти. Конкурс проводиться на безоплатній основі.

Забороняється перевірка знань та вмінь дитини, що перевищує обсяги державних вимог навчально-виховних програм ДНЗ. Не дозволяється перевірка вміння читати, писати, рахувати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини в початкових класах, за діючими навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Спілкування з дитиною має проводити вчитель початкових класів та психолог у формі доброзичливої співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Якщо ви проживаєте в районі, де знаходиться обрана вами школа, то вам ні в якому разі не мають права відмовити у прийомі до першого класу вашої дитини, посилаючись на відсутніх місць або завершення набору, тому що класи формуються на основі поданих заяв.

У випадку, коли батьки обирають школу в іншому районі, прийняти вашу дитину можуть тільки у випадку наявності вільних місць або ж, якщо це спеціалізована школа, – за позитивними результатами співбесіди.

До спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням окремих предметів, прийом дітей здійснюється незалежно від території обслуговування.

 

Бувають випадки, коли керівники державних і комунальних дошкільних та шкільних навчальних закладів істотно перевищують свої повноваження:

1.      невмотивовано відмовляють у прийомі дітей до навчального закладу;

2.      приймають дітей лише за умови благодійного внеску від батьків на рахунок навчального закладу чи іншої структури;

3.      приймають дітей лише за умови покращення матеріальної бази навчального закладу (купівля столів, стільців, штор і т.п.);

4.      приймають дітей за хабар.

Однак із таким свавіллям можна справитися. Для того, щоб влаштувати дитину в зручний для Вас ДНЗ чи ЗНЗ поруч з Вашим місцем проживання без додаткових витрат, необхідно попрацювати планово.

Передусім необхідно підготувати всі документи відповідно до правил прийому у ДНЗ чи ЗНЗ та зняти з них копії.

Заяву про прийом з доданими документами  можна подати керівнику ДНЗ чи ЗНЗ власноруч (особисто), або ж направити через пошту.

У випадку власноручного подання документів варто підготувати заяву в двох примірниках. При подачі заяви вимагати, щоб на Вашому примірнику поставили відмітку про отримання оригіналу заяви. Відміткою про отримання є зазначення на Вашому примірнику вхідного реєстраційного номера, ПІБ особи, що отримала, її підпису та дати.

У випадку направлення документів поштою необхідно відправляти листа з описом вмісту вкладеного та з повідомленням про вручення такого поштового відправлення.

У відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян» протягом 30 днів з дня отримання заяви керівник ДНЗ чи ЗНЗ зобов’язаний задовольнити Вашу заяву. Якщо в документах допущені помилки або неточності, заяву повинні повернути Вам з роз’ясненнями щодо недоліків протягом 7 днів з дня її отримання.

Керівник ДНЗ чи ЗНЗ не має права відмовити в прийнятті заяви.

У разі відмови від прийому дитини в навчальний заклад, його керівник зобов’язаний дати вам письмову відповідь з відмовою і обов’язковими посиланнями на норми чинного нормативно-правового акту, що регламентують правомірність відмови.

Якщо ж протягом 30 календарних днів (до яких варто додати 3 дні на поштову відправку) Ви не отримали відповіді за заявою, ви маєте право поскаржитися в районне управління освіти або подати заяву в суд.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
8 464 переглядів