Як зменшити розмір аліментів. Як стягнути аліменти.

ЯК ЗМЕНШИТИ РОЗМІР АЛІМЕНТІВ.

Це питання турбує багатьох платників аліментів. Існують законні способи зменшення аліментів, які не засновані на насильницькому примушуванні до підписання договору про порядок виконання аліментних зобов’язань. Крім того, зазначені способи жодним чином не порушують прав дитини, а деякі навіть на благо дитини (наприклад, передача у власність дитини нерухомого майна).

Розмір аліментів
Отже, перейдемо до розгляду способів зменшення розміру аліментів:

1) Укласти договір з дружиною, де вказати свої умови виконання аліментних зобов’язань;
Договір укладається за обопільною згодою, якщо справа дійшла до рішення суду про призначення аліментів, то цей варіант, швидше за все, вам не підійде. Але пам’ятайте, що такий договір треба укладати обов’язково письмово і нотаріально засвідчувати.

2) Укласти договір про передачу у власність дитини нерухомого майна;
Згідно ст.190 СК України, один з батьків, з ким проживає дитина, і інший, який проживає окремо від дитини, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати його.

3) Подати апеляцію на рішення суду і вимагати зменшити розмір аліментів;
Подавати апеляцію слід, якщо суд не враховував при призначенні аліментів обставини, що мають істотне значення, а саме: 1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка , батьків, дочки, сина; 4) інші обставини, що мають істотне значення.

4) Через суд домогтися утримання аліментів у твердій грошовій сумі;
Згідно ст.184 СК, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Цей спосіб слід застосовувати, якщо ви впевнені, що Вам буде вигідніше платити тверду суму аліментів, а не відсотки від доходу як визначено судом.

5) Довести нецільове використання аліментних платежів;
Згідно ст.186 СК за заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів. У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділення Державного ощадного банку України.

6) Довести, що дохід дитини істотно вище доходу його батька, який зобов’язаний сплачувати аліменти;
У цьому випадку суд може відповідно до положень ст.188 СК звільнити Вас від сплати аліментів.

7) Довести, що Ваш дохід і матеріальне становище з часу призначення аліментів істотно змінилися в бік зменшення.
У статті 192 СК визначено, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я одного з них. Крім того, розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої знаходиться дитина, та за згодою органу опіки та піклування.

ЯК СТЯГНУТИ АЛІМЕНТИ.

Отримати аліменти в Україні можна двома варіантами:

  • Добровільна угода сторін – подружжя має право самостійно визначити порядок сплати аліментів, шляхом складання і завірення договору у нотаріуса. У випадку порушення договору про сплату аліментів, стягнення аліментів проводиться через виконавчий напис нотаріуса.
  • Стягнення аліментів через суд. Якщо в подружньої пари виникла суперечка відносно виплати аліментів, тоді стягнення аліментів проводиться через суд.

Розмір аліментів. Терміни стягнення аліментів.

Аліменти в Україні нараховуються за рішенням суду з моменту подачі позовної заяви, а не з моменту набирання чинності рішенням суду. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більше трьох років, які передували пред’явленню виконавчого листа до виконання. Якщо один із подружжя отримує аліменти у зв’язку з інвалідністю, сплата аліментів триває протягом терміну інвалідності. В разі подання відповідного документа про продовження терміну інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний термін без додаткового рішення суду про це. Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за ррішенням  суду  за позовною заявою платника або одержувача аліментів в разі зміни їх  матеріального або родинного стану.

Розмір аліментів залежить від: стану здоров’я і матеріальне становища дитини; стану здоров’я і матеріального становища платника аліментів; наявності у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, які мають істотне значення.

СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДІТЕЙ

Право на аліменти

Згідно Сімейного кодексу, батьки зобов’язані утримувати дітей до досягнення ним повноліття залежно від того, з ким з батьків проживає дитина. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи працює вона, і матеріального становища, за умови, що чоловік  може надавати матеріальну допомогу.

Законодавством України визначений перелік осіб що мають право на аліменти:

  • вагітна дружина – аліменти, присуджені дружині під час вагітності, платяться після народження дитини без додаткового рішення суду;
  • дружина, з якою проживає дитина, має право на аліменти на дітей від батька дитини до досягнення дитям трьох років. Якщо дитя має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на право на аліменти від чоловіка до досягнення дитиною шести років;
  • право на аліменти має один з подружжя, у тому числі працездатний, проживаючий і що піклується про дитину-інваліда, який не може обходитися без постійного нагляду, – за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Право на утримання (аліменти на дитину) надається на весь час мешкання з дитиною-інвалідом і опіки над ним незалежно від матеріального положення того з батьків, з яким проживає таке дитя. Розмір аліментів в цьому випадку встановлюється судом; право на аліменти мають батьки, які не перебувають у шлюбі між собою в разі проживання з нею/ним спільної дитини; повнолітні діти у віці до 23 років, які продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги, – до закінчення навчання; діти і непрацездатні повнолітні діти мають право на аліменти від інших членів сім’ї і родичів у випадку, якщо у них немає батьків.

Згідно Сімейного Кодексу України, передбачений мінімальний розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо розмір аліментів, визначений судом в твердій грошовій  сумі, менше мінімального розміру, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога у розмірі різниці між певним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину лише за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її  дохід  зменшився,  зацікавлена  особа має право  звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

 

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів можете знайти  тут.

 


 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
11 427 переглядів