Зразок положення про інвестиційні внески в селищі

УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Залізничного району смт.Рудно

__-пленарне засідання __-сесії 7-демократичного скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № ___

Від ____________ 2016 р.

«Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно»

 

Відповідно до Законів України “»Про місцеве самоврядування в Україні», «Про планування і забудову територій», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», з метою забезпечення діяльності селищної ради у відповідності до чинного законодавства, селищна рада вирішила:

1.Затвердити Положення про пайову участь (внесок) замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно (додаток 1)“.

2.Затвердити типову форму договору про пайову участь (додаток 2).

3.Встановити, що оформлення та видача свідоцтв на право власності на об’єкти нерухомого майна проводиться після сплати пайового внеску відповідно до умов укладеного договору про пайову участь крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

4.Контроль за виконанням ухвали покласти на ________________.

 

Додаток 1

Затверджено

Рішенням селищної ради

від __________№_____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про пайову участь (внесок) замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно

 1.Загальні положення

1.1. Положення про пайову участь (внесок) замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно (надалі – Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про планування і забудову територій», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174.

1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру та порядок сплати пайового внеску замовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно.

1.3. Визначення понять:

Замовник – юридична чи фізична особа, яка має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування на території селища.

Під будівництвом об’єкта містобудування розуміється нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, впорядкування об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств, установ і організацій.

Пайова участь (внесок) – це зобов’язання замовника відрахувати до селищного бюджету кошти на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища у сумі і у порядку, що передбачені чинним законодавством та цим Положенням (надалі – пайовий внесок).

1.4. До пайової участі у розвитку інфраструктури смт.Рудно не залучаються замовники у разі:

1.4.1. Будівництва об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

1.4.2. Будівництва навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення.

1.4.3. Будівництва будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла.

1.4.4. Будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів; господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; реконструкції (прибудова, добудова, розширення) існуючої квартири.

1.4.5. Будівництва об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів.

1.4.6. Будівництва об’єктів за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури.

1.4.7. Будівництва об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

1.4.8. Будівництва об’єктів на земельних ділянках з відповідним цільовим призначенням, придбаних на аукціонах, організатором яких виступала Рудненська селищна рада.

1.4.9. Будівництва об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об’єктів позашкільного виховання, охорони здоров’я та соціального забезпечення тощо) за умови передачі їх у власність територіальної громади смт.Рудно.

1.4.10. Будівництва об’єктів, що здійснюється у порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умови передачі новозбудованих об’єктів у власність територіальної громади смт.Рудно.

1.4.11. Будівництва релігійно-культових об’єктів.

1.4.12. Будівництва об’єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, підстанцій, газових розподільчих пунктів, ліній електропередач – за умови передачі їх у власність територіальної громади смт.Рудно.

1.4.13. Будівництва нових об’єктів промислового виробництва або реконструкції чи перепрофілювання в об’єкти промислового виробництва.

1.4.14. Будівництва представництв іноземних держав відповідно до рішення Віденської конвенції від 24.04.1963 «Про консульські зносини».

1.4.15. Добудови об’єктів незавершеного будівництва, придбаних у процесі приватизації (стаття 29 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»).

1.4.16. Будівництва об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.5. Встановлений для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури смт.Рудно не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури смт.Рудно. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури з врахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

1.5.1. Для нежитлових будівель та споруд – 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

1.5.2. Для житлових будинків – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

1.6. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури у смт.Рудно визначається у договорі про пайову участь, який уклав інвестор (замовник, забудовник) з Рудненською селищною радою (відповідно до встановленого селищною радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з врахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 2.Порядок розрахунку і сплати пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища

2.1. Уповноваженим виконавчим органом селищної ради щодо розрахунку пайових внесків і укладення договорів із замовниками про пайову участь є __________________.

2.2. Селищній раді та її виконавчим органам забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі через їх викуп), крім пайової участі у розвитку інфраструктури селища, розрахованої згідно з вимогами цього Положення, а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.3. __________ проводить розрахунок пайового внеску відповідно до Методики розрахунку розміру пайового внеску замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно (додаток 1 до цього Положення).

2.4. Підставою для проведення розрахунку пайового внеску та укладення із замовником договору про пайову участь є отримання _________ звернення замовника з поданням таких документів:

1) документів, що підтверджують право замовника на проектування та будівництво (реконструкцію) об’єкта;

2) погодженого проекту будівництва (реконструкції).

2.5. Протягом 10-ти робочих днів з часу отримання документів, вказаних у пункті 2.4 цього Положення, _________ здійснює розрахунок розміру пайового внеску.

Рудненська селищна рада укладає із замовником договір про пайову участь до одержання дозволу на виконання будівельних робіт, але не пізніше 15-ти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника щодо його укладення.

2.6. На підставі підписаного договору про пайову участь замовник вносить суму внеску єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі про пайову участь та сплачуються у повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

Пайовий внесок у розмірі до 30 тис. грн. включно замовник сплачує одноразово, внесок у розмірі більше 30 тис. грн. – ___________ розтерміновує при наявності відповідного звернення замовника та з врахуванням його пропозицій.

При розтермінуванні сплати замовником пайового внеску перший внесок не повинен перевищувати 50 тис. грн.

2.7. У разі наявності звернення замовника для проведення розрахунку пайового внеску та відсутності звернення замовника на укладання договору про пайову участь і не укладення замовником такого договору Рудненська селищна рада звертається до суду з метою укладення такого договору у судовому порядку.

2.8. У разі недотримання замовником терміну сплати пайового внеску, визначеного договором про пайову участь:

1) замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на цей період, від суми коштів, що підлягають перерахуванню;

2) розмір несплаченої частки пайового внеску замовника коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

2.8. До часу повної сплати замовником пайового внеску, визначеного умовами відповідного договору про пайову участь, забороняється здійснювати дії по оформленню права власності на об’єкт нерухомого майна.

 3.Прикінцеві положення

3.1. Замовник, що здійснює житлове будівництво, має право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури. Підставою для відстрочення є письмова заява до Рудненської селищної ради.

Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочення сплати пайового внеску. Термін відстрочення не може перевищувати ___. Заява подається не пізніше 1 місяця до остаточного терміну виконання договору про пайову участь (внесок) замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно.

3.2. Селищна рада окремими рішеням, враховуючи внесок юридичної та/або фізичної особи у соціально-економічний розвиток смт.Рудно, за поданням та обґрунтуванням __________ і за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету, постійною комісією _______ повністю або частково може звільняти замовника від сплати пайового внеску.

3.3. Кошти у сумі нарахованого пайового внеску замовник перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури смт.Рудно спеціального фонду селищного бюджету смт.Рудно.

Розподіл і цільове використання коштів інвестиційних внесків здійснюється відповідно до ухвал селищної ради про селищний бюджет смт.Рудно на відповідний рік.

Секретар ради ______________

Віза:

 

Додаток 1

до Положення про пайову участь

замовників у створенні і розвитку

інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури смт.Рудно

 

МЕТОДИКА

розрахунку розміру пайового внеску замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно

1.Загальні положення

1.1. При будівництві об’єктів містобудування будь-якого призначення розмір пайового внеску визначається виходячи з розрахункової величини у розмірі 2 відсотків від загальної вартості будівництва об’єкта містобудування та коригується відповідними коефіцієнтами.

1.2. Загальна вартість будівництва об’єкта містобудування для визначення розміру пайового внеску розраховується за діючими на період здійснення розрахунку показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіоні, що затверджуються щоквартально центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.

Загальна вартість будівництва визначається шляхом множення площі об’єкта містобудування на опосередковану вартість спорудження 1 кв.м житла у Львівській області, що затверджена центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.

1.3. Розмір пайового внеску (у гривнях) розраховується за формулою:

Р = В*0,02*Кс,

де:

В – загальна вартість будівництва, розрахована відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла у регіоні, грн.;

0,02 – розрахункова величина пайового внеску;

Кс – коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість об’єкта будівництва (реконструкції) (таблиця 1).

1.4. Якщо у результаті розрахунку розмір пайового внеску перевищує граничний розмір, встановлений у пункті 1.5 цього Положення, то у договорі про пайову участь зазначається максимально дозволена до сплати сума пайового внеску.

 2.Особливості розрахунку розміру пайового внеску при окремих видах будівництва

2.1. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайового внеску розраховується як сума двох складових.

Перша складова становить величину пайового внеску, розраховану для житлового будівництва. Друга становить величину пайового внеску, розраховану відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень.

2.2. При реконструкції об’єкта містобудування (у тому числі реставрації, капітальному ремонті, впорядкуванні об’єктів містобудування, розширенні та технічному переоснащенні підприємств, установ і організацій) розмір пайового внеску (у гривнях) розраховується за формулою:

Р = В*0,02*Кс*0,1,

де:

В – загальна вартість будівництва, розрахована відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла у регіоні, грн.;

0,02 – розрахункова величина пайового внеску;

Кс – коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість об’єкта будівництва (реконструкції) (таблиця 1);

0,1 – понижуючий коефіцієнт для реконструкції.

Якщо реконструкція охоплює лише частину об’єкта містобудування, то для розрахунку загальної вартості об’єкта враховується лише та площа об’єкта, яка реконструюється.

Якщо при реконструкції збільшується площа об’єкта містобудування (надбудови/прибудови), то понижуючий коефіцієнт 0,1 застосовується у випадках коли:

1) площа споруди збільшується до 30 відсотків у результаті реконструкції (на всю площу споруди, що більше 30 відсотків, понижуючий коефіцієнт 0,1 не застосовується);

2) площа збільшується у межах об’єму, який був до реконструкції;

3) площа збільшується за рахунок зміни конструкції даху (мансардний поверх).

2.3. Пайовий внесок при встановленні одного пасивного або активного телекомунікаційного вузла (за винятком базових станцій стільникового зв’язку) за однією будинковою адресою (перелік будинкових адрес вказує замовник у зверненні) є фіксованим і становить 50 грн. за кожен телекомунікаційний вузол.

 

Таблиця 1

Коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість

об’єкта будівництва (реконструкції)

Назва галузі Коефіцієнт соціально-економічної важливості (Кс)
1. Сфера матеріального виробництва:
а) матеріально-технічне постачання та збут, заготівля 1,3
б) зв’язок 1,3
в) транспорт 1,0
г) АЗС 2,5
2. Сфера нематеріального виробництва:
а) житлове будівництво 1,2
б) соціальна сфера, у тому числі охорона здоров’я, освіта, фізична культура, мистецтво, соціальне забезпечення 0,8
в) наука і наукове обслуговування 0,8
г) торговельні центри (будівлі, споруди та комплекси) для обслуговування населення, адміністративні та офісні будівлі (приміщення) 1,3
д) продовольчі магазини, заклади ресторанного господарства, ринки 1,3
е) побутове обслуговування, готелі 1,0
є) фінансування, кредитування, страхування та банківська справа 2,0
ж) гаражі, паркінги, автостоянки, крім підземних 1,0
з) автосалони, магазини для продажу автомобілів та запчастин до них 1,3
і) СТО, мийки тощо 1,0
ї) інші галузі нематеріальної сфери, операції з нерухомістю 1,3
й) будівництво та реконструкція АТС 3,0
к) гральні заклади 4,0

 

_____________

Додаток 2

Затверджено

ухвалою селищної ради

від __________№_____

 

ТИПОВА ФОРМА

договору про пайову участь

№ ______ від «_____»_____________ 20__ року

 

________________________________________________________________

(повна назва об’єкта та його адреса)

________________________________________________________________

Рудненська селищна рада в особі

_______________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі_________________________________________________

(зазначення повноважень)

з однієї сторони та _______________________________________________,

(повна назва особи)

названий у подальшому Замовник, в особі

________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________,

(зазначення повноважень)

з другої сторони уклали цей договір про викладене нижче:

1.Предмет договору

1.1. Замовник зобов’язується здійснити відрахування у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Рудно шляхом сплати пайового внеску на умовах і у порядку, передбаченому цим Договором.

1.2. Адреса і вид об’єкта містобудування, будівництво якого здійснює Замовник: _______________________________________________________

2.Зобов’язання Замовника

2.1. Здійснити будівництво об’єкта містобудування відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил та інших нормативних вимог у терміни:

Початок “_____“____________ 20__ року, завершення “_____“____________ 20__ року

2.2. Сплатити пайовий внесок на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Рудно в сумі

_____________________________________________________________грн.

(сума прописом)

код платежу ______ “Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування“, розрахунковий рахунок №_________________________ в ГУДКУ у Львівській області, МФО ____, код ЄДРПОУ ______, утримувач: селищний бюджет смт.Рудно

_____% до початку будівництва (реконструкції, перепрофілювання) до: «_____»____________ 20__ року

_____% до: «_____»________________ 20__ року

2.3. У разі порушення термінів перерахування пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на цей період, від суми коштів, що підлягають перерахуванню. Розмір несплаченої частки пайового внеску Замовника коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

2.4. Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.5. Дотримуватися під час будівництва вимог правил благоустрою і утримання території смт.Рудно згідно з чинним законодавством України.

3.Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання взятих на себе за цим договором зобов’язань у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

4. Юридичні адреси сторін

 

Рудненська селищна рада:

смт.Рудно, ________________________

Р/р №__________________________

в______________________________________

(назва банку)

 

Замовник:_______________________________

(адреса та розрахунковий рахунок)

_______________________________________

Секретар ради _____________

 

Віза:

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 369 переглядів