Звільнення від сплати акцизного податку при ввезенні товарів в Україну

Акцизний податок не справляється з:

а). Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів (продукції), що були ввезені зі звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, що реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари (продукцію), не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України.

б) Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах:

  • транзиту (при дотриманні умов, передбачених ст.. 201 Митного кодексу України, та за умови здійснення заходів щодо гарантування доставки товарів (продукції));
  • митного складу;
  • знищення або руйнування;
  • відмови на користь держави;
  • магазину безмитної торгівлі;
  • тимчасового ввезення;
  • переробки на митній території України.

в) Безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

г) Ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред’явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів).

При цьому імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:

  • суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;
  • тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.

ґ) Ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами ЗУ «Про гуманітарну допомогу».

д) Ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).

е) Ввезення товарів, що надходять на митну територію України відповідно до міжнародних угод (договорів), які набрали чинності та згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, якщо це передбачено такою угодою (договором).

є) Тимчасового ввезення на митну територію України товарів (продукції), призначених для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів, якщо вони залишаються у власності нерезидентів та їх використання на території України не має комерційного характеру.

Такі товари (продукція) пропускаються через митний кордон України без сплати податку під зобов’язання, узяте перед органом державної митної служби, про вивезення таких товарів (продукції) у тому самому стані, в якому вони ввозилися, крім змін внаслідок фактичного природного зношення, на строк тимчасового ввезення за умови надання гарантій (грошової застави) органу державної митної служби.

При порушенні умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), що були ввезені із звільненням від оподаткування, акцизний податок нараховується за ставками, що діяли на момент подання митної декларації.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
3 225 переглядів