Положення про відділ управління товаром

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ № __

Про відділ управління товаром ТОВ “Рябий пес”

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ управління товаром є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2.  Відділ управління товаром створюється і ліквідовується наказом директора підприємства.

1.3.  Керівництво відділом управління товаром здійснює директор підприємства.

1.4.  У своїй діяльності відділ управління товаром керується:

1.4.1.     Чинним законодавством України.

1.4.2.     Статутом підприємства.

1.4.3.     Локальними нормативними актами підприємства.

1.4.4.     Даним положенням.

2. СТРУКТУРА

2.1. Структуру і штатну чисельність працівників відділу управління товаром затверджує директор підприємства з урахуванням обсягів роботи й особливостей виробництва.

2.2. До складу відділу входять диспетчер, начальник складу, комірники, водій автотранспортних засобів.

2.3. Обов’язки працівників підрозділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються працівниками відділу, за методичної допомоги помічника директора (з правових та кадрових питань), з подальшим узгодженням і затвердженням у встановленому порядку.

3. ЗАВДАННЯ

3.1. Оптимізація роботи підприємства шляхом оперативного збору і передачі інформації про товар.

3.2. Забезпечення організації і своєчасності  виконання робіт по прийому, збереженню і відпуску товарно-матеріальних цінностей..

3.3. Здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, раціональне розміщення товару на складі, ефективна взаємодія з клієнтом.

3.4. Своєчасна доставка вантажів до місця призначення транспортним засобом підприємства.

4. ФУНКЦІЇ

4.1. Оформлення замовлення на продукцію.

4.2. .Обробляти заявки і виписувати видаткові документи.

4.3. Організація і здійснення вантажно – розвантажувальних робіт.

4.4. Прийом товару на склад по якості і кількості, з оформленням відповідних документів.

4.5. Забезпечення збереження і належного товарного вигляду складованих товарно – матеріальних цінностей.

4.6. Раціональне розміщенню товару на складі.

4.7. Добір і видача товарів замовникові  по видаткових накладних.

4.8. Швидке і якісне обслуговування замовників.

4.9. Визначення якості товару і відповідність типу обліковим даним.

4.10. Ведення обліку складських операцій, установленої звітності.

4.11. Контроль відповідності фактичної наявності товару на складі обліковим даним (інвентаризація).

4.12. Забезпечення належних умов збереження і транспортування товару, що виключають його  ушкодження, а також втрату своїх споживчих властивостей і товарного вигляду.

4.13. Підтримка порядку в складських приміщеннях і на прилеглих територіях.

4.14. Проведення ремонтно-будівельних і інших робіт, пов’язаних з удосконаленням і реконструкцією устаткування складських приміщень.

4.15. Своєчасна доставка вантажів до місця призначення транспортним засобом підприємства.

5. ПРАВА

5.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства (керівників інших  структурних підрозділів), що стосується діяльності підрозділу.

5.2. Вимагати  від керівництва сприяння у виконанні обов’язків, які передбачені цим  положенням.

5.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства стосовно роботи відділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення роботи підприємства та підрозділів.

5.5. Взаємодіяти з іншими організаціями з питань, реалізації завдань та функцій відділу.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даним положенням відділ управління товаром  взаємодіє:

6.1.      З бухгалтерією по питаннях:

–                   надання виробничих звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей;

–                   отримання відомостей про рух товарно-матеріальних цінностей.:

–          одержання  бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції:

–          одержання підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;

–                   одержання нормативів на представницькі і відрядні витрати.

6.2.  З відділом продажу з питань:

–           надання та отримання даних про попит на продукцію, що реалізовується підприємством,;

–           одержання транспортних маршрутів;

–           надання  пропозицій по зміні маршрутів.

6.3. З дирекцією з питань:

–           надання пропозицій по зміні асортименту продукції в зв’язку зі зміною попиту;

–           одержання результатів правової експертизи на відповідність чинному законодавству представлених для візування договорів, наказів, розпоряджень, інструкцій;

–           одержання роз’яснень діючого законодавства і порядку його застосування;

–           одержання аналізу змін і доповнень законодавства;

–           надання наказів, розпоряджень, інструкцій, проектів договорів для візування і правової експертизи;

–                   надання наявних зведень про постачальників, покупців, інших контрагентах;

–                   надання заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів і на роз’яснення діючого законодавства;

6.4. З відділом маркетингу з питань:

–           заявок на пошук інформації про конкурентний товар;

–           запитів про кон’юнктуру технологій збуту;

–           даних про купівельний попит на продукцію, що реалізовується;

–           зведень про конкурентну продукцію;

–           документів і матеріалів для участі у виставках, ярмарках.

–           зведень по рекламаціях;

–           інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійних термінів;

–           зведень про побажання покупців і постачальників щодо якості продукції;

–           заявок на виділення транспортних засобів для перевезення продукції, рекламних матеріалів, устаткування для участі у виставках, ярмарках;

–           даних про розробку нових видів вантажно-розвантажувальних засобів, упровадження яких дозволить скоротити простої під завантаженням і вивантаженням транспортних засобів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Усю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ управління товаром задач і функцій несуть диспетчер на начальник складу.

7.2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
2 169 переглядів