Меморандум про співпрацю ГО “Львівська асоціація малого бізнесу” та МБФ “Небесне сузір’я “Айдар”

Меморандум

про взаємодію та співпрацю

м. Львів                                                     «__» _________ 2015 р.

Громадська організація «Львівська асоціація малого бізнесу» в особі голови – Івана Кузика

та

Міжнародний благодійний фонд «Небесне сузір’я «Айдар» в особі президента фонду – Сергія Граба (далі – «Сторони»), –

  • усвідомлюючи необхідність координації зусиль задля успішної реінтеграції учасників бойових дій на сході України в мирне життя, захисту їхніх прав, в тому числі економічних,
  • зважаючи на необхідність якнайшвидшого вирішення нагальних проблем ветеранів та інвалідів, а також родин загиблих воїнів,
  • на основі взаємних інтересів у забезпеченні сприятливого підприємницького середовища та розвитку громадянського суспільства, як в кожному регіоні, так і в Україні в цілому, домовились про таке:

Стаття 1. Основним напрямом співпраці Сторін у 2015 році є вирішення проблеми працевлаштування ветеранів, насамперед тих, які частково втратили працездатність в результаті бойових дій на сході України, а також допомога в працевлаштуванні членам родин загиблих.

Стаття 2. Сторони розвиватимуть співпрацю в сфері спільного захисту інтересів малого та середнього бізнесу, який візьме на себе зобов’язання щодо реінтеграції ветеранів в мирне життя, а також займатиметься працевлаштуванням комбатантів і членів їх сімей.

Стаття 3. Сторони координуватимуть свою діяльність при здійсненні заходів громадського впливу та контролю в процедурах прийняття регуляторних актів органами законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування, при проведення спільних заходів громадського впливу задля відстоювання економічних інтересів ветеранів.

Стаття 4. Сторони погоджуватимуть свої дії при розробці та лобіюванні законодавчих ініціатив в сфері господарської діяльності для врахування інтересів ветеранів, при здійсненні громадського контролю за діяльністю органів влади і місцевого самоврядування.

Стаття 5. Сторони анонсують створення постійно діючих правових та фінансово-економічних інституцій для роботи із профільними комітетами Верховної Ради по підготовці нових законопроектів, що стосуються сфери підприємництва, соціального захисту та економічних прав ветеранів і членів сімей загиблих воїнів, а також розвитку громадянського суспільства.

Даний Меморандум набирає чинності з дня підписання обома Сторонами та буде діяти протягом п’яти років.

Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в даний Меморандум зміни та доповнення, які будуть оформлюватись окремими протоколами і будуть складати невід’ємну частину даного Меморандуму.

Будь-яка із Сторін може припинити дію даного Меморандуму, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір за 6 місяців до передбачуваної дати припинення дії даного Меморандуму.

Припинення дії даного Меморандуму не впливає на виконання і терміни конкретних заходів, узгоджених у відповідності з його положеннями та не закінчених на момент припинення його дії.

У випадку, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про намір припинити дію Меморандуму, його дія буде автоматично продовжена на один рік.

Суперечки відносно тлумачення і застосування положень даного Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Меморандум складено у двох екземплярах, кожен українською мовою, при цьому обидва екземпляри мають однакову силу.

Президент Міжнародного благодійного фонду «Небесне сузір’я «Айдар»       Сергій Граб

Голова Громадської організації   «Львівська асоціація малого     бізнесу»     Іван Кузик

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 492 переглядів