Особливості працевлаштування молодих спеціалістів

На даний час на ринку праці існує суттєва диспропорція між пропозицією та попитом на робочу силу. Особливе становище в категорії «пропозиція» окрім людей перед пенсійного віку та осіб без освіти займає категорія «молоді фахівці».
Молодий фахівець це – випускник вищого навчального закладу чи професійного навчально-виховного закладу, який після навчання влаштовується на відповідну роботу за тією кваліфікацією, яку він набув під час навчання. Статус молодого фахівця має працівник протягом 3-х років після закінчення вищого навчального закладу або 2-х років після закінчення професійного навчально-виховного закладу. Ст.26 КЗпПУ передбачено, що молоді фахівці після закінчення навчальних закладів звільняються від проходження випробування при прийнятті на роботу.
Молоді фахівці, які проходили навчання за державний кошт (так звані бюджетники), зобов’язані відпрацювати за направленням не менше 3-х років, та відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання. У випадку відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, а також звільнення з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом 3-х років молодий фахівець зобов’язаний компенсувати роботодавцеві всі витрати.
Якщо молодому фахівцеві відмовлено в прийнятті на роботу після прибуття до місця призначення, то роботодавець компенсує витрати, пов’язані з переїздом молодого фахівця і членів його сім’ї як до місця призначення, так із поверненням до постійного місця проживання.
Поважні причини, відповідно до яких молодий фахівець може не приступити до роботи, а приступивши до роботи – розірвати угоду по працевлаштуванню передбачені п.12 «Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України», затв. Нак.Мін. освіти України від 23.03.1994 р. № 79.
Перебування у Збройних Силах, проходження альтернативної служби, час перебування жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується в передбачений угодою термін роботи за призначенням.
Молодим фахівцям, які отримали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 днів, та за цей час виплачується допомога у розмірі стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у ВНЗ (крім додаткової соцстипендії), за рахунок роботодавця.
Молоді фахівці, які отримали направлення на роботу до іншої місцевості, а також члени їхніх сімей забезпечуються житлом згідно із законодавством.
Молодим фахівцям, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості протягом 10-ти днів підшукується робота з урахуванням спеціальності. Якщо такої не запропоновано, їм надається статус безробітних з виплатою допомоги по безробіттю до вирішення питання про працевлаштування згідно із законодавством про зайнятість населення.
«Порядком надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів» (затв. Наказом Мін.охорони здоров’я України 28.05.2012 р. № 390) встановлено надання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у ВНЗ  та уклали на строк не менше як 3 роки договір про роботу у закладах охорони здоров’я.
ЗУ «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» держава заохочує роботодавців забезпечувати молодь, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом надання такому роботодавцю дотації. Дотація надається в разі прийняття на роботу за направленням державної служби зайнятості молоді, якій надається перше робоче місце за отриманою відповідною професією, строком на 2 роки та за умови виконання ряду інших умов. Дотація надається в розмірі фактичних витрат на заробітну плату прийнятої з наданням дотації молоді.
Роботодавець,  зобов’язаний не розривати трудовий договір з прийнятими з дотацією особами за скороченням штату працівників протягом 2-х років. У разі розірвання трудового договору надана дотація має бути повернута роботодавцем у повному обсязі з урахуванням індексу  інфляції.
Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
10 545 переглядів