Проект положення про електронні закупівлі в селищі

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Залізничного району м.Львова

РІШЕННЯ № ____

 

від ___.02.2016 р.

 

Про здійснення електронних закупівель у смт.Рудно

 

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні2, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», враховуючи листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.08.2015 р. № 3302-05/26761-06 «Щодо інформування стосовно пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», протокол засідання Колегії Львівської обласної державної адміністрації від 27.11.2015 р. № 5, з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, економії бюджетних витрат, розширення реальної конкуренції при здійсненні закупівель за кошти селищного бюджету смт.Рудно та кошти комунальних підприємств виконавчий комітет вирішив:

  1. Затвердити Положення про здійснення закупівель товарів і послуг виконавчим органом Рудненської селищної ради та комунальним закладом ЖЕК Рудненської селищної ради у системі електронних державних закупівель ProZorro htpp://prozorro.org) (додається).
  2. Виконавчому органу, комунальному закладу ЖЕК Рудненської селищної ради:

2.1. У двомісячний термін з дня прийняття цього рішення надати інформацію голові виконавчого комітету щодо закупівель, здійснених у системі електронних державних закупівель ProZorro.

2.2. Надавати інформацію голові виконавчого комітету, щодо закупівель, здійснених у системі електронних державних закупівель ProZorro.

Термін: щоквартально, до 01 числа

місяця, який настає за звітним періодом

Відповідальні: керівники виконавчих

органів, комунального закладу ЖЕК  Рудненської селищної ради.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на __________________.

 

_____________

 

 

 

 

Затверджено

рішенням ____________

від ___.02.2016 р. № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення закупівель товарів і послуг виконавчим органом,

комунальним закладом ЖЕК Рудненської селищної ради у системі електронних державних закупівель ProZorro

 1.Загальні положення

1.1. Положення про здійснення закупівель товарів і послуг виконавчим органом та комунальним закладом ЖЕК Рудненської селищної ради у системі електронних державних закупівель ProZorro (надалі – Положення) розроблене враховуючи Регламент роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель, затверджений наказом громадської організації  «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 28.10.2015 р. № 5-пр.

1.2. Положення встановлює загальний порядок здійснення закупівель товарів і послуг виконавчим органом та комунальним закладом ЖЕК Рудненської селищної ради у системі електронних державних закупівель ProZorro.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.3.1. Електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує у мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках.

1.3.2. Аукціон – повторювальний процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Під час електронного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження.

1.3.3. Замовник – виконавчі органи, комунальні заклади, установи та підприємства Рудненської селищної ради.

1.3.4. Користувач системи – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась у системі електронних закупівель.

1.3.5. Система електронних державних закупівель ProZorro (надалі – система) – програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником через проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам.

1.3.6. Закупівля – процес здійснення закупівель товарів та послуг замовником на електронних майданчиках у порядку, визначеному цим Положенням.

1.3.7. Учасник – юридична особа або фізична особа – підприємець, що є користувачем системи, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником.

 2.Сфера застосування Положення

2.1. Положення застосовується для всіх закупівель товарів і послуг виконавчим органом та комунальним закладом ЖЕК Рудненської селищної ради, які вони здійснюють за кошти селищного бюджету смт.Рудно та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від 50 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та/або ч. 3 ст. 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

2.2. Під час здійснення закупівель товарів і послуг, вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у пункті 2.1 цього Положення, замовники також можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів) чи надавача послуги (послуг) для укладення договору.

2.3. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

2.3.1. Товари та послуги, визначені ч. 3 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

2.3.2. Продукти харчування і послуги їдалень для закладів освіти та охорони здоров’я за умови обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі.

2.3.3. Лікарські засоби.

2.3.4. Послуги розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій.

2.3.5. Банківські послуги.

2.3.6. Адміністративні послуги.

2.3.7. Товари, роботи і послуги, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни.

2.3.8. Товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти кредиторів, позик, які надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, які надаються нерезидентами України.

2.3.9. Послуги, необхідні для здійснення місцевих запозичень, управління, обслуговування та погашення місцевого боргу.

 3.Реєстрація у системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється у системі відповідно до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 4.Порядок здійснення закупівель

4.1. Замовник з метою придбання визначених товарів та/або послуг оприлюднює у системі оголошення про проведення закупівель.

4.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

4.2.1. Найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження.

4.2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару чи послуги.

4.2.3. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора.

4.2.4. Кількість товарів чи обсяг надання послуг.

4.2.5. Місце поставки товарів чи надання послуг.

4.2.6. Строк поставки товарів чи надання послуг.

4.2.7. Технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження.

4.2.8. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

4.2.9. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель.

4.2.10. Дата, час початку подання пропозицій.

4.2.11. Дата, час закінчення подання пропозицій.

4.2.12. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – мінімальна сума у грошових одиницях, на яку учасником може бути понижено суму пропозиції під час аукціону (може становити 0,5 – 3 % очікуваної вартості товару).

4.2.13. Інша інформація, яку замовник вважає за необхідне оприлюднити.

4.3. При визначенні предмету закупівлі замовник зобов’язаний керуватися діючим Порядком визначення предмету закупівлі, затвердженим уповноваженим органом у сфері державних закупівель – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

4.4. Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження замовник може також зазначати в окремому документі, який одночасно оприлюднюється з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі, якщо назва предмету закупівлі чи його опис містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник зобов’язаний поряд з таким посиланням вказувати вираз “або еквівалент“.

4.5. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити у системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про закупівлю або істотні умови договору.

4.6. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, який повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

4.6.1. У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення у системі.

4.6.2. У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.

4.7. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

4.8. У разі нагальної потреби у закупівлі товарів чи послуг строк подання пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше ніж 3 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною скорочення цих строків не може бути бездіяльність замовника щодо проведення закупівель. Обґрунтування нагальної потреби скорочення строків закупівлі зазначається в оголошенні про проведення закупівель та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. За цих умов період, коли замовник може надати відповідь на запитання, уточнення користувачів системи, може визначатися годинами у межах тривалості робочого дня з 09.00 год. до 18.00 год.

4.9. Після закінчення строку подання пропозицій системою автоматично визначається дата і час аукціону.

4.10. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення аукціону.

4.11. Замовник у строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, який її подав, вимогам до кваліфікації учасників, технічним вимогам до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель, та приймає рішення про визначення переможця або про відхилення пропозиції учасника.

4.12. У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

4.12.1. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

4.13. У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до предмета закупівлі та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються у системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

4.14. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, у такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

4.15. Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

4.16. Документи, які підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність предмета закупівлі технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.

4.17. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником у системі у день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.18. Договір про закупівлю укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочі дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Положення, а у разі скорочення строків закупівлі – не раніше ніж через 1 робочий день та на пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

4.19. Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити у системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання з врахуванням вимог законодавства України.

4.20. У разі неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного у пункті 4.18 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, котрі залишилися, та діє у порядку, передбаченому у пунктах 4.11-4.19 цього Положення.

 5.Оскарження результатів закупівель

5.1. Оскарження результатів закупівлі здійснюється відповідно до законодавства України.

 6.Прикінцеві положення

6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження та діє у межах, які не суперечать законодавству України та Регламенту роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель.

______________

Віза:

______________

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
3 918 переглядів