Як зробити дебрендинг (дисбрендинг)

Що таке дебрендинг (дисбрендинг)?

Дебрендинг (дисбрендинг) це припинення користування об’єктами інтелектуальної власності правоволодільця (торгові марки, промислові зразки) та сукупністю знань, які дозволяли вести підприємницьку діяльність під торговою маркою право володільця (далі Системою). Припинення користування Системою передбачає, що користувач в своїй подальшій діяльності не використовує елементи Системи, частково або в повній їх сукупності, не копіює Систему або її елементи, не використовує асортимент товарів, правила роботи, що використовуються при веденні підприємницької діяльності, та описані в окремих документах, що надаються.

Для здійснення дебрендингу (дисбрендингу) необхідно також:

  • Зняти вивіску або вивіски, на яких була зазначена Торгова марка, забрати з приміщення (всередині та ззовні) всі брендовані предмети, по яким споживач асоціював користувача з правоволодільцем.
  • Привести Приміщення, його художнє оформлення та інтер’єр до такого стану, при якому воно б не асоціювалося у споживача з праволодільцем.
  • Повернути право володільцю всю отриману документацію, та інші предмети отримані в тимчасове користування.
  • Надати право володільцю фото/відео звіт-підтвердження припинення використання Системи.
  • Підписати Акт про відсутність взаємозобов’язань та претензій між Сторонами.
Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 064 переглядів