За які порушення авто може потрапити на штрафплощадку

Розмову про штрафплощадку почнемо з того, що в українському законодавстві такого терміну немає. Місця примусового утримання авто називаються в ньому спеціальними майданчиками (спецмайданчиками) або спеціальними стоянками (спецстоянками) п.21 ст.11 Закону України від 20.12.1990 № 565-XII “Про міліцію”. ДАІ в своїх документах віддає перевагу першому терміну: “спеціальний майданчик”. Але слово “штрафплощадка” настільки міцно увійшло до лексикону, що міняти сталі традиції не має сенсу.

Не дивлячись на те, що штрафплощадка, як і зняття номерів, не присутній в КпАП України, вона далеко не так віртуальна і час від часу машини туди все-таки потрапляють. Перелік майже всіх причин, по яких машині загрожує евакуація був  встановлений Інструкцією по діяльності підрозділів ДПС, затверджений. Наказом МВС України від 13.11.2006 № 1111, але вона втратила чинність, а Інструкція №111 це питання не регулює так детально, тому має сенс звернутися до нормативно-правових актів вищої юридичної сили, які регулюють це питання, а саме КпАП(ст.ст 260, 265-2, 266, ЗУ “Про міліцію” (п. 21 ст. 11), ЗУ “Про дорожній рух”.

Виходячи із ст. 260 КпАП, адміністративне затримання, вилучення предметів (транспортних засобів) допускається тільки у випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративного правопорушення, і те тільки за наступних умов:

  • коли вичерпані інші методи реагування;
  • якщо неможливо скласти протокол на місці правопорушення;
  • при необхідності своєчасного і правильного розгляду справи і виконання ухвали.

У Законі України «Про міліцію» сказано, що працівники міліції можуть заборонити водієві їздити на автомобілі, якщо він не має права управління і користування ним. Також не можна експлуатувати транспортні засоби, технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього руху, чистоті навколишнього середовища або номера агрегатів яких не відповідають записам в реєстраційних документах.

Згідно Закону України «Про дорожній рух», експлуатація транспортних засобів не допускається у разі порушення правив, нормативів і стандартів в частині забезпечення безпеки дорожнього руху під час виготовлення транспортних засобів; переобладнання машини з порушенням встановлених норм; технічних неполадок, при яких експлуатація автомобілів не допускається; невідповідності реєстраційних даних записам в свідоцтві про реєстрацію; невідповідності державних номерів вимогам стандартів або реєстраційним документам; відсутність талона про проходження державного технічного огляду.

Так стаття 265-2 КпАП найбільш детально визначає підстави тимчасового затримання транспортних засобів, а саме у разі   наявності   підстав   вважати,   що  водієм  вчинено
порушення, передбачені чч.1,2,3,5,6ст.121,  статтями 121-1, 126,  чч.1,2,3,4 ст.130,  статтями  132-1,  206-1 цього Кодексу

Також слід відзначити , що тимчасове затримання транспортних засобів передбачене :

  • чч.1,2,3,ст.121 діє тільки у тих випадках, коли подальший рух такого автомобіля створить небезпечну ситуацію для учасників дорожнього руху і відсутня можливість усунення технічних несправностей на місці.

 

  • чч.5,6ст.121 дії  за винятком управління незареєстрованим транспортним засобом, а також у разі виявлення невідповідності номерів агрегатів записам в техпаспорті в результаті технічних помилок при постановці автомобіля на облік, що перевіряється по базі даних ДАІ.

 

  • 126,  чч.1,2,3,4 ст.130 дії за винятком випадків, коли порушення може бути усунене на місці: терміново доставлять відсутні документи або приїде особа, яка має посвідчення водія відповідної категорії і може бути допущене до управління автомобілем.

Працівник  Державної  автомобільної  інспекції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або  доставляє  його для   зберігання   на   спеціальний  майданчик  чи  стоянку  (якщо розміщення затриманого транспортного  засобу  суттєво  перешкоджає дорожньому   руху),   в   тому  числі  за  допомогою  спеціального автомобіля  –  евакуатора.  Про  тимчасове затримання   робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Після тимчасового  затримання  транспортного засобу працівник Державної  автомобільної інспекції  зобов’язаний   надати   особі можливість   повідомити  про  тимчасове  затримання  транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за  власним  вибором  і вжити  заходів  щодо повернення  автомобіля  до  місця  постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду.

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.

Після закінчення  триденного  строку  тимчасового  затримання транспортного засобу особа  має  право  звернутися  за  отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання  незалежно  від  стадії  вирішення справи про адміністративне правопорушення.

За подання  такого  звернення  та  повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.

Порядок тимчасового  затримання  та  зберігання  транспортних засобів  на  спеціальних  майданчиках  та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України, а саме  Постановою від 17 грудня 2008р. “Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках

Також велика вірогідність постановки машини на штрафплощадку після ДТП в якому постраждали люди і є вірогідність, що їх здоров’ю завдано середньої або тяжкої шкоди. У такій ситуації порушується кримінальна справа, а значить, автомобіль стає речовим доказом по ньому чч.1, 2 ст.286 КК України, ст.78 КПК України. І якщо міліціонер вважатиме, що збереження авто в нинішньому вигляді має важливе значення, то машина перебуватиме на штрафмайданчику ст.79, 80 КПК України:
а) [або] до закриття кримінальної справи у зв’язку з тим, що шкода здоров’ю потерпілих виявилася легкою;
б) [або] до суду, якщо шкода все-таки середній або тяжкий і справі даний хід. Характеристика ступеня шкоди така.
Тяжка шкода: пошкодження небезпечні для життя (наприклад, проникаюче поранення голови або грудної клітки), або привели до втрати органу (його функцій), або привели до стійкої втрати працездатності більш ніж на 1/3  <пп.”а” п.2.1.1, пп.”а”, “й” п.2.1.3, 2.1.6 Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, утв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 Ќ 6>;
Середня шкода: пошкодження, відмінні від тяжких і перебування, що призвели необхідність, на “лікарняному” 21 день і більш або втрату працездатності більш ніж на 1/10 але менш ніж на 1/3 <пп.2.2.1-2.2.3 Правил,  затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 № 6>

Отож, ми з вами розглянули всі випадки , коли працівники ДАІ можуть доставити ваше авто на спеціальний майданчик. Не потрібно плутати арешт автомобіля або оплатне вилучення з тимчасовим затриманням.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 702 переглядів