Зміни в державному контролі діяльності бізнесу

 

03.11.2016 р. Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Цим законодавчим актом внесено зміни до 14 статей Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Такі зміни, зокрема, стосуються:

  • поширення дії закону на відносини, що виникають при здійсненні заходів державного контролю органами державної фіскальної служби, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
  • розширення переліку основних принципів державного нагляду (контролю), зокрема закріплення презумпції правомірності поведінки суб’єкта господарювання (за аналогією з презумпцією правомірності рішень платника податку, закріпленої у ст. 4 Податкового кодексу України) та недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності;
  • планування заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) виключно на річний період зі скасуванням квартальних планів та встановлення заборони на їх зміну;
  • встановлення жорстких обмежень періодичності та тривалості планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю);
  • конкретизації та звуження підстав для здійснення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), встановлення порядку повідомлення суб’єкта господарювання про здійснення такого заходу;
  • уточнення (звуження) обсягу повноважень органів державного нагляду (контролю);
  • розширення обсягу прав суб’єктів господарювання при здійсненні державного нагляду (контролю), зокрема розширення підстав для відмови в допуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) та надання права вимагати припинення здійснення заходів державного нагляду (контролю) при перевищенні максимальних строків його проведення;
  • звільнення суб’єкта господарювання, посадових осіб суб’єкта господарювання – юридичної особи від відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання;
  • розширення положень щодо консультативної підтримки суб’єктів господарювання органам державного нагляду (контролю); звільнення від відповідальності суб’єктів господарювання, якщо вони діяли відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю);
  • розширення прав громадських об’єднань щодо представництва та захисту прав суб’єктів господарювання у сфері державного нагляду (контролю).

Згідно з Законом, «Заходи контролю здійснюються органами державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні), державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (крім здійснення державного нагляду за провадженням діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не підлягає ліцензуванню), державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зокрема державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації – з урахуванням особливостей, встановлених Повітряним кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними правилами України), та міжнародними договорами у сфері цивільної авіації».

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю на кордоні, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
1 761 переглядів