Мобілізація жінок

Військовий обов’язок та його зміст в Україні встановлені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Порядок призову на військову службу під час мобілізації встановлено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Призов жінок на військову службу під час мобілізації можливий за умови потреби та наявності посад, на яких можливо утримувати військовослужбовців-жінок із відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу військовозобов’язані жінки у віці: для осіб офіцерського складу від 20 до 50 років, для інших військовозобов’язаних жінок від 20 до 40 років.

Призову на військову службу під час мобілізації можуть підлягати військовозобов’язані жінки які:

  • є громадянами України;
  • мають вік від 20 до 50 років, в першу чергу, які виявили бажання проходити військову службу;
  • перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах;
  • визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження військової служби за станом здоров’я;
  • проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності;
  • не проходили військової служби але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповідні військово-облікові спеціальності;
  • не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки: усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, а також жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання).

Більшість жінок, призваних під час мобілізації, будуть проходити військову службу на медичних посадах (санінструктор, лікар), а також у підрозділах зв’язку та логістики.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
3 780 переглядів